Разработка платного шаблона Joomla

Regulamin

REGULAMIN ENDURO MTB SERIES 2019

WSTĘP

Organizatorem zawodów kolarskich Enduro MTB Series jest:

Active Group Maria Miedzińska
Bogusławskiego 5/3
58-500 Jelenia Góra
NIP: PL6111174143
REGON: 360701092

Zawody współorganizuje AZS Katowice.

Oficjalna strona zawodów to: www.enduromtbseries.pl oraz www.facebook.com/EnduroMTBseries

Celem imprezy jest rozwój i popularyzacja kolarstwa górskiego typu enduro, wyłonienie najlepszych zawodników oraz promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych miejsc rozgrywania zawodów.

KALENDARZ EDYCJI

 1. 22-23 czerwca 2019 (sobota-niedziela) – RABKA-ZDRÓJ  - TREK Enduro MTB Series
 2. 13 lipca 2019 (sobota) – PRZESIEKA   - WHYTE Enduro MTB Series
 3. 31 sierpnia 2019 (sobota) – SREBRNA GÓRA  -  CAT Enduro MTB Series

W ramach każdego wyścigu rozegrany zostanie oficjalny Akademicki Puchar Polski w Enduro (regulamin).

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Posiadanie sprawnego roweru i kasku sztywnego.
 2. Rejestracja on-line lub w biurze zawodów (tylko dzień przed zawodami).
 3. Dokonanie opłaty startowej.
 4. Własnoręczne podpisanie listy startowej, co potwierdza znajomość niniejszego regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i zdjęciowych.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (dolna granica wieku to 15 lat - rocznik 2004).
 7. W przypadku Akademickiego Pucharu Polski: okazanie ważnej legitymacji AZS oraz dowolnego dokumentu potwierdzającego status studenta lub pracownika uczelni.
 8. Prawidłowe przymocowanie numeru startowego i chipa do pomiaru czasu.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez system dostępny na www.zapisy.enduromtbseries.pl
 2. Pierwszym krokiem jest wybór grupy startowej, decydującej o godzinie startu na kolejnych odcinkach specjalnych zawodów.
 3. Drugim krokiem jest podanie danych osobowych niezbędnych do sklasyfikowania w wynikach zawodów.
 4. Trzecim krokiem jest dokonanie opłaty startowej w systemie szybkich płatności Przelewy24 lub tradycyjnym przelewem.  
 5. Warunkiem wpisania na listę startową w wybranej grupie jest zaksięgowanie wpłaty w przeciągu 24 godzin od rejestracji.
 6. Ze względu na płynność rywalizacji, dwie pierwsze grupy startowe (2x20 osób) są przeznaczone dla najszybszych zawodników. Prosimy o wybór kolejnych grup, jeśli nie zaliczasz się do ścisłej czołówki. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie grup.
 7. Na każdej edycji obowiązuje limit startujących, podany przed uruchomieniem zapisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu, informując o tym na stronie WWW i/lub Facebook.
 8. Zgłoszenia można dokonać też w biurze zawodów, najpóźniej na dzień przed zawodami. Wymagana jest płatność gotówką.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału, nieukończenia zawodów, dyskwalifikacji lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, opłata startowa nie podlega zwrotowi ani nie może być przeniesiona na inną edycję.
 10. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika. Dane należy przesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., najpóźniej 3 dni przed zawodami.
 11. Reklamacje dotyczące systemu rejestracji i płatności można zgłaszać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie później niż 2 dni po wysłaniu zgłoszenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 3 dni roboczych.

OPŁATY STARTOWE

Zawody 1-dniowe (Przesieka, Srebrna Góra):

 • 110 zł – w przypadku rejestracji wcześniej, niż 3 dni przed zawodami;
 • 150 zł – w przypadku rejestracji na 3 dni przed zawodami lub później.

Zawody  2-dniowe (Rabka-Zdrój):

 • 160 zł – w przypadku rejestracji wcześniej, niż 3 dni przed zawodami;
 • 210 zł – w przypadku rejestracji na 3 dni przed zawodami lub później.

Inne opłaty:

 • 10 zł – opłata za wydanie duplikatu numeru startowego.

Organizator na prośbę wpłacającego może wystawić KP lub fakturę VAT, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyły się zawody (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zawodach, na podany przez wpłacającego adres e-mail.

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • możliwość startu na oznakowanych odcinkach specjalnych;
 • elektroniczny pomiar czasu (Sport Ident);
 • zabezpieczenie medyczne;
 • numer startowy montowany na kierownicy roweru - dedykowany każdej edycji (obowiązuje zakaz modyfikacji i docinania numeru startowego);
 • chip do pomiaru czasu – zwracany na mecie ostatniego odcinka specjalnego;
 • bufet w trakcie zawodów (woda, napoje, owoce, batony, ciastka itp.);
 • posiłek regeneracyjny po zawodach (wydawany po okazaniu numeru startowego).
 • upominki od sponsorów;

RYWALIZACJA

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH EDYCJI

 1. Podczas odprawy technicznej przed startem, każdy z uczestników otrzyma mapę trasy z zaznaczonymi punktami startu i mety każdego z odcinka specjalnego oraz sugerowanymi trasami dojazdowymi.
 2. Po odcinkach specjalnych i dojazdowych można poruszać się jedynie na rowerze lub pieszo. Nieprzestrzeganie tego nakazu (np. jazda samochodem lub wyciągiem) skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.
 3. Trasa odcinków specjalnych będzie oznaczona tabliczkami (strzałki, wykrzykniki itp. na czerwonym tle - patrz załącznik 1) oraz taśmami. Ponadto w kluczowych punktach rozstawione będą osoby porządkowe i sędziowie (mający łączność, ubrani w kamizelki odblaskowe lub czerwone stroje Pokojowego Patrolu).
 4. Rower uczestnika powinien być dobrze przygotowany i zapewniać bezpieczne pokonanie trasy zawodów, a przede wszystkim być wyposażony w dwa sprawne hamulce: przedni i tylny. Jego stan może być skontrolowany przed startem przez sędziego.
 5. Przed wyjazdem z miasteczka zawodów, rowery zawodników startujących w klasyfikacji “Hardtail” zostaną oklejone naklejkami przez organizatora (tylko rama). Naklejki te nie mogą zostać zerwane ani zaklejone przez uczestnika.
 6. Zawodnicy nie mogą w trakcie zawodów wymieniać roweru lub ramy i amortyzatorów. Wymiana kół i innych elementów jest dozwolona.
 7. Zewnętrzna pomoc techniczna (spoza grona zawodników) dozwolona jest tylko w wyznaczonych strefach serwisowych (zwykle umieszczonych w miasteczku zawodów lub bufecie).
 8. Rywalizacja powinna odbywać się w duchu fair play. Jadący wolniej zawodnicy powinni ułatwić manewr wyprzedzania szybszym zawodnikom.

EDYCJA 1: RABKA-ZDRÓJ (ZAWODY 2-DNIOWE)

 1. Rywalizacja na odcinkach specjalnych zostanie podzielona na dwa dni: sobotę i niedzielę. Do sklasyfikowania w wynikach zawodów wymagane jest ukończenie wszystkich OS każdego dnia.
 2. Przebieg wybranych OS zostanie opublikowany z wyprzedzeniem przez organizatora i dozwolony będzie trening na tych odcinkach przed zawodami. Pozostałe odcinki będą rozgrywane w formule on-sight - ich przebieg i lokalizacja nie zostaną podane przed zawodami, a zawodnicy będą pokonywać je bez wcześniejszego zapoznania.
 3. Odcinki dojazdowe będą objęte limitem czasowym, który określa godzinę startu danego OS dla każdej grupy startowej. Jeśli zawodnik się spóźni, a dany OS będzie jeszcze otwarty, będzie mógł wystartować w kolejnej grupie, nie utrudniając startu uczestnikom z tej grupy, jednak doliczona mu będzie kara czasowa (1 minuta za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia).
 4. Podczas zawodów nie dopuszcza się możliwości powtarzania przejazdu OS (nawet w przypadku wypadku czy defektu roweru). Wyjątek stanowi sytuacja, w której zawodnik przerwał swój przejazd w celu udzielania pomocy innemu uczestnikowi, który uległ wypadkowi, lub w przypadku usunięcia przez osoby trzecie na dużym odcinku trasy oznakowania (taśm i strzałek). Decyzję o możliwości powtórzenia przejazdu danego OS podejmuje organizator w porozumieniu z sędzią danego OS, a powtarzany przejazd powinien rozpocząć się przed zamknięciem danego OS.

EDYCJA 2: PRZESIEKA (RYWALIZACJA W FORMULE TIME HUNT)

 1. Zawody będą rozgrywane w formule Time Hunt, która daje możliwość powtórzenia przejazdu każdego z dwóch odcinków specjalnych dowolną ilość razy. O kolejności pokonywania odcinków, oraz liczbie przejazdów każdego z nich, decyduje zawodnik.
 2. Do sklasyfikowania w zawodach wymagane jest co najmniej jednokrotne ukończenie każdego OS.
 3. O miejscu w klasyfikacji zawodów decyduje suma najlepszych czasów osiągniętych na każdym OS.
 4. Pierwszy przejazd odbędzie się w formule on-sight - przebieg i lokalizacja OS nie zostaną podane przed zawodami.
 5. Obydwa OS będą otwarte jednocześnie, w ramach podanego wcześniej harmonogramu zawodów (np. 10:00-16:00). Na odcinkach dojazdowych nie będą obowiązywały limity czasowe.

EDYCJA 3: SREBRNA GÓRA (ZAWODY 1-DNIOWE)

 1. Zawody rozgrywane będą na znanych wcześniej trasach - ich przebieg zostanie podany z wyprzedzeniem na stronie organizatora.
 2. Odcinki dojazdowe będą objęte limitem czasowym, który określa godzinę startu danego OS dla każdej grupy startowej. Jeśli zawodnik się spóźni, a dany OS będzie jeszcze otwarty, będzie mógł wystartować w kolejnej grupie, nie utrudniając startu uczestnikom z tej grupy, jednak doliczona mu będzie kara czasowa (1 minuta za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia).
 3. Podczas zawodów nie dopuszcza się możliwości powtarzania przejazdu OS (nawet w przypadku wypadku czy defektu roweru). Wyjątek stanowi sytuacja, w której zawodnik przerwał swój przejazd w celu udzielania pomocy innemu uczestnikowi, który uległ wypadkowi, lub w przypadku usunięcia przez osoby trzecie na dużym odcinku trasy oznakowania (taśm i strzałek). Decyzję o możliwości powtórzenia przejazdu danego OS podejmuje organizator w porozumieniu z sędzią danego OS, a powtarzany przejazd powinien rozpocząć się przed zamknięciem danego OS.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. Zawody enduro są sportem ekstremalnym, o podwyższonym ryzyku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek jazdy w prawidłowo zapiętym kasku ochronnym, zgodnym z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas wszystkich odcinków specjalnych oraz dojazdowych.
 4. Organizator zaleca pokonywanie odcinków specjalnych w kasku typu fullface, rękawiczkach z długimi palcami, okularach/goglach, oraz ochraniaczach pleców, łokci, kolan i piszczeli.
 5. Organizator zapewnia niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów (karetka na mecie każdego OS i ratownicy medyczni w najbardziej niebezpiecznych miejscach).
 6. Zakazuje się spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas trwania rywalizacji sportowej tj. od rozpoczęcia odprawy technicznej do zakończenia rywalizacji na ostatnim OS. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości, zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu na kolejnym OS.
 7. W przypadku zauważenia poważnego wypadku innego zawodnika, każdy uczestnik ma obowiązek udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy i/lub wezwania pomocy (numer kontaktowy do służb medycznych będzie każdorazowo podawany przez zawodami na odprawie technicznej).

KLASYFIKACJA

Indywidualna kobiet

 • Open;
 • AZS Open.

Indywidualna mężczyzn

 • Junior - do 21 lat (rocznik 1998 i młodsi);
 • Elita - od 22 do 39 lat włącznie (roczniki 1980-1997);
 • Masters - od 40 lat włącznie (rocznik 1979 i starsi);
 • AZS Open.

Hardtail

Dodatkowa klasyfikacja dla zawodników/zawodniczek startujących na rowerach ze sztywną ramą, bez tylnej amortyzacji.

Elektryk

Oddzielna klasyfikacja dla osób startujących na rowerach z elektrycznym wspomaganiem napędu – bez podziału na płeć. NIE będą one sklasyfikowane w żadnej z pozostałych kategorii.

Do rywalizacji dopuszczone są wyłącznie rowery dopuszczone do ruchu po drogach publicznych, tj. takie, w których napęd działa tylko i wyłącznie jako wspomaganie pedałowania, o mocy 250W, do prędkości 25km/h.

Drużynowa

Na wynik drużyny (teamu) składać się będzie suma punktów zdobytych przez 4 najwyżej sklasyfikowanych członków drużyny (punkty z danej kategorii według załącznika 2).

Na klasyfikację uczelnianą AZS, składać się będzie suma punktów zdobytych przez 3 najwyżej sklasyfikowanych reprezentantów danej uczelni.

NAGRODY

 1. Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii, oraz dodatkowo mężczyźni Open, otrzymają podczas dekoracji pamiątkowe trofea oraz nagrody rzeczowe.
 2. Miejsca 4-6 zostaną wyróżnione podczas dekoracji dyplomami.
 3. Zawodnicy powinni przystąpić do dekoracji w strojach teamowych (o ile takie posiadają).
 4. W przypadku nieobecności należy wydelegować zastępstwo lub poinformować o tym fakcie organizatora (w przeciwnym wypadku nagrody przepadają).

KARY

 1. Za poruszanie się po odcinkach specjalnych i dojazdowych inaczej, niż na rowerze lub pieszo - dyskwalifikacja.
 2. Za rozpoznanie OS w dniu zawodów (przejście, przejazd) - dyskwalifikacja.
 3. Za jazdę po odcinkach specjalnych bez prawidłowo założonego i zapiętego pod brodą kasku - dyskwalifikacja.
 4. Za jazdę po odcinkach dojazdowych bez prawidłowo założonego i zapiętego pod brodą kasku - kara 5 minut doliczona do czasu przejazdu.
 5. Za spóźnienie na wyznaczony start OS - 1 minuta za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia.
 6. Za niestosowanie się do poleceń sędziów i służb porządkowych - kara od 1 do 5 minut (zależnie od wagi przewinienia) lub w skrajnych przypadkach dyskwalifikacja.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator posiada polisę ubezpieczeniową OC (odpowiedzialność cywilna), ale nie ubezpiecza zawodników w zakresie NNW. Dlatego, z uwagi na ryzyko kontuzji i wypadków, zaleca się, aby każdy z uczestników posiadał własne ubezpieczenie NNW.
 2. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu zawodników na wyścig i odjazdu z wyścigu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
 4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz decyzyjność w sprawach nieobjętych regulaminem przysługuje organizatorowi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W trakcie rejestracji zawodnik przekazuje organizatorowi dane osobowe niezbędne dla przeprowadzenia zawodów. Są one przetwarzane w celu realizacji zapisów na zawody Enduro MTB Series, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta zawodnika w systemie rejestracji na zawody, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji promocyjnych drogą elektroniczną.

Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w systemie zapisów przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisów i startu w zawodach.

Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji zawodów i przygotowania wyników.

Każdej osobie korzystającej z systemu zapisów przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Active Group z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182).

Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.

Załącznik 1: Oznakowanie trasy

Oznaczenia na odcinkach specjalnych:Oznaczenia na odcinkach dojazdowych:

Załącznik 2: Punktacja do klasyfikacji drużynowej

Miejsce

Elita Mężczyzn

Kobiety Open

Mężczyźni Masters

Mężczyźni Junior

Hardtail

1

500

400

2

420

340

3

360

300

4

320

280

5

290

260

6

270

240

7

250

220

8

240

200

9

230

180

10

220

160

11

210

150

12

200

140

13

190

120

14

180

110

15

170

100

16

165

90

17

160

80

18

155

70

19

150

65

20

145

60

21

140

55

22

136

50

23

134

45

24

132

40

25

130

35

26

128

30

27

126

28

28

124

26

29

122

24

30

120

22

31

119

20

32-...

Każde kolejne miejsce:
jeden punkt mniej.

Od miejsca 150: 1 pkt

Każde kolejne miejsce:
jeden punkt mniej.

Od miejsca 51: 1 pkt

DNF

0

0